Minder stikstof in mest

Te veel stikstof en fosfaat zijn slecht voor het milieu. Stikstof vervuilt grond- en drinkwater en fosfaten veroorzaken algen in het oppervlaktewater. Afstervende algen onttrekken zuurstof aan het water waardoor andere organismen nauwelijks kunnen groeien.

De daling van de stikstofuitscheiding was het grootst in de provincies Overijssel en Gelderland. Dat komt door de vermindering van de hoeveelheid stikstof in varkensmest. Deze afname was in Overijssel en Gelderland 2,5% groter dan het landelijke gemiddelde.

In Limburg, Noord-Brabant en Zeeland nam daarentegen de uitscheiding van stikstof door varkens toe, in Zeeland zelfs met 40%. De toename in Limburg kwam door het herstel van de varkensstapel na de varkenspest. In 1998 was de stikstofuitscheiding 7,5% lager dan in 1996, vóór de varkenspest. In Noord-Brabant was in 1998 de stikstofuitscheiding door varkens nog 20% lager dan in 1996.

Per hectare cultuurgrond wordt echter in Noord-Brabant de meeste stikstof uitgescheiden: in 1998 bijna 500 kilo per hectare. Ook in Gelderland en Limburg komt per hectare cultuurgrond meer dan 400 kilo stikstof in het milieu terecht. In Zeeland en Flevoland daarentegen blijft de uitstoot van stikstof ruim onder de 100 kilo per hectare.

Stikstof per hectare cultuurgrond, 1998

Stikstof per hectare cultuurgrond, 1998
Het herstel van de varkensstapel in Noord-Brabant en Limburg zet in 1999 door, maar blijft onder het niveau van 1996 toen de varkenspest uitbrak. In alle andere provincies, uitgezonderd Gelderland, worden in 1999 echter meer varkens gehouden dan voor de varkenspest.

Stikstofuitscheiding

Stikstofuitscheiding

Fosfaatuitscheiding weer licht gestegen

In de periode 1986 tot 1997 daalde de fosfaatuitscheiding met bijna 70 miljoen kilo. Dit kwam onder meer door de mestwetgeving. In 1998 steeg de fosfaatuitscheiding weer met 3 miljoen kilo. Dit was een gevolg van de groei van de kippenstapel.

Fosfaatuitscheiding

Fosfaatuitscheiding
Martha van Eerdt

Bron: CBS, Milieustatistieken