Meer gescheiden personen

Het aantal echtscheidingen loopt terug. Dit jaar zullen 31 000 huwelijken door echtscheiding worden ontbonden. Dit zijn er 5% minder dan in 1998. De daling houdt verband met de gunstige economische ontwikkeling. Als het vertrouwen in de economie toeneemt, vinden er minder echtscheidingen plaats. Bovendien speelt de toename van het niet-gehuwd samenwonen een rol. Veel samenwoonrelaties vallen uit elkaar voordat het tot een huwelijk is gekomen.

Ondanks de daling van het aantal echtscheidingen neemt het aantal gescheiden personen toe. Dit komt doordat slechts ongeveer de helft van de gescheidenen hertrouwt. De andere helft zorgt voor de toename van het aantal gescheidenen.

Op dit moment zijn er 460 000 gescheiden vrouwen. Hun aantal neemt toe tot bijna 590 000 in 2010. Er zijn minder gescheiden mannen dan gescheiden vrouwen. Dit komt doordat gescheiden mannen vaker hertrouwen. Mannen van middelbare leeftijd hebben betere kansen op de huwelijksmarkt dan vrouwen. Voor een deel komt dit omdat de kinderen na echtscheiding vaak bij de moeder blijven wonen.

Gescheiden personen

Gescheiden personen
Joop de Beer