Omzet tankstations blijft groeien

In het eerste halfjaar van 1999 groeide de omzet van de tankstations met bijna 5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 1998. Deze groei was van gelijke orde als die in het eerste halfjaar van 1998.

Omzetontwikkeling tankstations

Omzetontwikkeling tankstations
Voor 85% halen de tankstations in 1997 hun omzet uit de verkoop van brandstoffen. Euro loodvrij is daarvan de belangrijkste, gevolgd door dieselolie. De resterende 15% komt vooral uit de winkel die zo’n driekwart van de tankstations hebben. In de winkel genereert de verkoop van tabak en sigaretten de meeste omzet. Ook dranken en zoetwaren zijn belangrijk in het assortiment.

Omzet tankstations,1997 (totaal: 12 mld gulden excl. BTW)

Omzet tankstations,1997
De gemiddelde prijzen van de verschillende brandstoffen vertonen in het eerste halfjaar van 1999 nauwelijks wijzigingen. De prijzen liggen in het eerste kwartaal van 1999 onder het niveau van 1998. In het tweede kwartaal wordt dit verschil volledig gelijk getrokken doordat de prijzen hoger liggen dan in het tweede kwartaal van 1998.

De tankstations worden de laatste jaren geconfronteerd met tal van factoren die de ontwikkeling van de omzet kunnen beïnvloeden. Na de accijnsverhoging op brandstoffen van juli 1997 werden zij geplaatst voor de noodzaak om milieu-technische aanpassingen door te voeren. Voor veel pompstationhouders betekende dit het einde van hun bedrijfsbestaan.

Frank Meessen