Koopdagen voor schoenen en lederwaren

Vorig jaar behaalde de detailhandel in schoenen, lederwaren en reisartikelen een omzet van 3,3 miljard gulden, dat is per week ongeveer 63 miljoen. Verreweg het grootste deel van de weekomzet werd behaald op de zaterdag. De zaterdag heeft in de schoenen- en lederwarenbranche als koopdag echter aan belang ingeboet. Werd in 1987 nog eenderde van de weekomzet op zaterdag behaald, in 1998 is de zaterdagomzet teruggelopen tot iets meer dan een kwart. Ook het relatieve belang van donderdag is afgenomen. In veel gemeenten was de donderdagavond de traditionele koopavond.

Omzetverdeling (%) schoenen- en lederwarenbranche

Omzetverdeling (%) schoenen- en lederwarenbranche
Tot 1995 kenden veel gemeenten een maximum van acht koopzondagen per jaar. Daarna is dit aantal in veel gemeenten geleidelijk uitgebreid. In een beperkt aantal grote gemeenten zijn de winkels inmiddels iedere zondag open. De meeste winkels in de schoenen- en lederwarenbranche zijn in 1998 maar een klein aantal zondagen per jaar geopend.

Voor alle bedrijven samen heeft de zondag een aandeel in de omzet van 1,5%. Dat is relatief laag, omdat sommige winkels nooit op zondag open zijn.

Koopdagenpatroon verschilt weinig

De verschillen tussen de koopdagenpatronen van schoenenwinkels en winkels in lederwaren zijn beperkt. Bij de schoenenbranche is het omzetaandeel van vooral woensdag en vrijdag wat groter dan bij de lederwarenbranche. Omgekeerd weegt voor de lederwarenbranche het aandeel van dinsdag, donderdag en zaterdag sterker.

In een week met een koopzondag verschuift een belangrijk deel van de omzet naar de zondag. De consument lijkt op zondag een lichte voorkeur te hebben voor de aanschaf van lederwaren, gezien het omzetaandeel van die branche op zondag van bijna 13%. In de schoenenbranche is dat 10%.

Welke dagen leveren in?

Vergelijken we een week met een koopzondag met die van een week zonder koopzondag, dan zijn het bij de schoenenbranche de eerste drie dagen van de week die naar verhouding het meeste omzetaandeel inleveren. Bij de branche lederwaren en reisartikelen gaat de koopzondag vooral ten koste van de vrijdag en de zaterdag.

Verschuiving omzet schoenen en lederwaren in week met koopzondag

Verschuiving omzet schoenen en lederwaren in week met koopzondag
Liesbeth Steenhof en Paul Mooijman