Buitenlandse handel per inwoner

Sinds jaar en dag wordt de Nederlandse in- en uitvoer van goederen gedomineerd door de handel met onze buurlanden Duitsland, België en Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Frankrijk. Samen nemen deze bijna de helft van de Nederlandse invoer en 60% van onze uitvoer voor hun rekening. Buiten Europa zijn de Verenigde Staten (VS), Japan, Taiwan en China onze belangrijkste handelspartners.

Top 10 handelspartners in Europa
Nederlandse goedereninvoer en -uitvoer (mld.gld), 1998

Top 10 handelspartners in Europa

Top 10 handelspartners buiten Europa
Nederlandse goedereninvoer en -uitvoer (mld gld), 1998

Top 10 handelspartners buiten Europa
Duidelijk is dat naast economische redenen vooral de afstand tot Nederland en het inwonertal van een land van invloed zijn op de hoeveelheid handel die een land met Nederland drijft. Als we rekening houden met het aantal inwoners (minimaal 1 miljoen) blijkt niet Duitsland, maar België onze belangrijkste handelspartner te zijn. Ook Ierland (vooral invoer) en Zweden verhandelen per hoofd van de bevolking meer met Nederland dan onze Oosterburen.

Top 10 handelspartners per inwoner binnen Europa
Nederlandse goedereninvoer en -uitvoer (x 1000 gld), 1998

Top 10 handelspartners per inwoner binnen Europa
Buiten Europa zijn het vooral Aziatische landen die - gemeten naar het aantal inwoners - veel met Nederland handelen. Singapore kan zich zelfs met Europese toppers als Duitsland en Denemarken meten. Uit de belangrijkste Aziatische landen wordt vooral veel ingevoerd. Alleen naar de Verenigde Arabische Emiraten voeren we meer uit dan we invoeren.

Top 10 handelspartners per inwoner buiten Europa
Nederlandse goedereninvoer en -uitvoer (x 1000 gld), 1998

Top 10 handelspartners per inwoner buiten Europa
Naud Philippens