Nederlandse conjunctuur doet het internationaal goed

De Duitse economie is ruim vijf maal zo groot als die van Nederland. Vanaf 1992 ligt de economische groei onder die van Nederland. In 1993 was er in Duitsland zelfs sprake van een krimp. Ook in de eerste helft van dit jaar is de bbp-groei bescheiden. De inflatie bij onze Oosterburen was nog fors in de jaren 1992 en 1993, maar is vanaf 1995 zeer beperkt gebleven.

Economische groei en inflatie, Duitsland-Nederland

Economische groei en inflatie, Duitsland-Nederland
In de eerste helft van dit jaar is de geldontwaarding één van de geringste in de Europese Unie (EU). Nederland heeft daarentegen in augustus dit jaar met het hoogste inflatiecijfer binnen de EU de koppositie ingenomen. Het werkloosheidspercentage bij onze Oosterburen is stabiel op een hoog niveau; in ons land is vanaf 1994 een duidelijk dalende trend waarneembaar.

Kwakkelend Japan

In Japan heeft de economie zich in de jaren negentig zeer matig ontwikkeld. Anders dan alle andere grote industrielanden belandde Japan in 1998 in een recessie. Van een herstel dit jaar is amper sprake. De binnenlandse consumptie groeit nauwelijks en is, anders dan in Nederland, een zwakke stimulans voor de economie. Het vertrouwen van de consumenten is gering. In tegenstelling tot in vele andere OECD-landen is in Japan de spaarquote in de jaren negentig gestegen. Zelfs het effect van het terugbrengen van de korte rente naar het nultarief bleef beperkt.

Economische groei en inflatie, Japan-Nederland

Economische groei en inflatie, Japan-Nederland
De recent te constateren opgaande lijn van de economische groei wordt voor een groot deel bepaald door het stimuleringsprogramma van de regering, waarbij het de vraag is of van een duurzaam herstel sprake is. De werkloosheid loopt snel op. Benadrukt wordt dat het hier een ontwikkeling betreft. Het relatief lage werkloosheidspercentage is misleidend, door sterk uiteenlopende definities.

Grote broer VS

Na een dieptepunt in 1991 is de economie in de Verenigde Staten (VS) gestaag gegroeid. In de laatste jaren liggen de stijgingspercentages van het bruto binnenlands product rond de vier procent. De economie van de VS is ruim twintig maal zo groot als die van ons land maar er zijn opvallende overeenkomsten.

Economische groei en inflatie, VS-Nederland

Economische groei en inflatie, VS-Nederland
De binnenlandse particuliere consumptie was de motor van de economische groei. Net als in Nederland vergrootten de vermogenswinsten, in de VS met name de koersstijging van de aandelen, de bestedingsruimte. Vanaf 1992 daalde de werkloosheid fors, mede als gevolg van een sterke groei van het aantal banen. De inflatie zakte tot onder de 2%, al blijft deze hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie.

Martin Mellens

Bron: Conjunctuurbericht september 1999