Brandweer: minder blussen, meer hulpverlening

In 1998 heeft de brandweer in ons land 44 duizend branden geblust. Dat zijn er ruim 5 duizend minder dan in 1997. Daarnaast heeft de brandweer 41 duizend keer hulp verleend, zoals het bestrijden van wateroverlast en het bevrijden van personen.

Het aantal hulpverleningen door de brandweer lag in de periode 1990 - 1997 tussen 30 duizend en 40 duizend per jaar. Met de ruim 41 duizend hulpverleningen in 1998 is het aantal bijna 2 duizend groter dan in 1997. Bij iets minder dan een kwart van de verrichte werkzaamheden tijdens de hulpverlening door de brandweer ging het om het bestrijden van wateroverlast of stormschade. Door de extreme regenval in september en oktober verleden jaar kwam deze vorm van hulp 1 400 keer meer voor dan in 1997.

Het reinigen van wegen en terreinen en het bevrijden of redden van personen kwamen daarna het meest aan de orde. In één op de twintig keer werd de hulp van de brandweer ingeroepen om een dier te bevrijden.

Verdeling werkzaamheden bij hulpverlening brandweer, 1998

Verdeling werkzaamheden bij hulpverlening brandweer, 1998

Naar verhouding veel hulp in grote steden

Het aantal hulpverleningen per 100 duizend inwoners neemt toe naarmate de gemeente meer inwoners heeft. In de gemeenten met 250 duizend of meer inwoners was dit aantal ruim twee keer zo hoog als in de gemeenten met minder dan 20 duizend inwoners. In deze grote gemeenten, waar 11% van de totale bevolking woont, wordt 19% van alle hulp verleend.

In de provincie Drenthe is het aantal hulpverleningen per 100 duizend inwoners sterk gestegen, van 183 hulpverleningen in 1997 naar 251 in 1998. Ook in de provincies Overijssel en Flevoland is het aantal hulpverleningen per 100 duizend inwoners flink gestegen. De brandweer heeft het relatief rustig in de provincies Friesland en Zeeland.

Aantal hulpverleningen brandweer per 100 duizend inwoners

Aantal hulpverleningen brandweer per 100 duizend inwoners
Bill Swaager

Bron: Brandweerstatistiek 1998