Weduwen en weduwnaars trouwen vaker

Sinds 1996 is het aantal hertrouwende weduwen en weduwnaars sterk toegenomen.

Voor die tijd was het omzetten van een samenwoonrelatie in een huwelijk voor weduwen en weduwnaars financieel onaantrekkelijk. Het recht op een uitkering in het kader van de Algemene weduwen en wezenwet (AWW) ging bij een huwelijk namelijk verloren.

Met het in werking treden van de Algemene nabestaanden wet (ANW) op 1 juli 1996 is het onderscheid tussen trouwen en niet gehuwd samenwonen komen te vervallen. Ook wie gaat samenwonen verliest het recht op uitkering. Voor degenen die desondanks besluiten bij elkaar te gaan of blijven wonen, is de stap naar hertrouw vervolgens geen belemmering meer.

Aantal hertrouwende weduwen en weduwnaars

Aantal hertrouwende weduwen en weduwnaars
In 1994 en 1995 bedroeg het aantal hertrouwende weduwnaars bijna 1200. Het aantal hertrouwende weduwen was rond 870. In 1998 traden evenwel 2000 weduwnaars en 1800 weduwen in het huwelijk. Dit is ruwweg een verdubbeling in vergelijking met drie jaar eerder.

Cees Prins

Bron: CBS, Maandstatistiek van de bevolking, augustus 1998 blz 6-7