Kleine taxibedrijven in grote steden

Op 1 januari van dit jaar waren er in Nederland ruim 3 000 taxibedrijven. Deze hadden samen vergunning voor bijna 23 000 taxi’s. Meer dan een kwart daarvan rijdt rond in steden met meer dan 100 000 inwoners.

Kleine taxibedrijven – met vergunning voor slechts één wagen – komen vooral voor in de grootste steden. In steden met meer dan 100 000 inwoners rijdt 15% van de taxi’s bij deze bedrijven. In gemeenten van 50 000 – 100 000 inwoners rijden negen van de tien taxi’s juist bij bedrijven met vergunning voor 10 taxi’s of meer.

Taxi's naar grootte gemeenten, 1 januari 1999
naar aantal taxi's in het taxibedrijf

Taxi's naar grootte gemeenten, 1 januari 1999
De grootte van de taxibedrijven varieert flink per gemeente. Zo rijdt in Amsterdam bijna de helft van de 1 300 taxi’s bij ééntaxibedrijven. In Den Haag en Rotterdam is dat ongeveer een kwart. In Haarlem daarentegen – het andere uiterste bij de steden met meer dan 250 taxi’s – rijden ze vrijwel allemaal bij grote taxibedrijven.

Gemeenten met meer dan 250 taxi's, 1 januari 1999
naar aantal taxi's in het taxibedrijf

Gemeenten met meer dan 250 taxi's, 1 januari 1999
Frits Mullenders