Particulier onderwijs zit in de lift

In het cursusjaar 1995/'96 telde het particulier onderwijs met ruim 309 000 het laagste aantal cursisten van de jaren negentig. Door een toename met ruim 27 000 cursisten in de jaren hierna, kwam het aantal in 1997/'98 uit op bijna 337 000. De stijging van het aantal deelnemers in het particulier onderwijs kwam volledig voor rekening van het schriftelijk onderwijs. Bij het mondeling onderwijs nam het aantal cursisten af.

Deelnemers particulier onderwijs

Deelnemers particulier onderwijs

Schriftelijk onderwijs

In het studiejaar 1997/’98 waren bij het schriftelijk onderwijs de economische en administratieve opleidingen verreweg het populairst. Van de in totaal 208 000 schriftelijke cursisten nam 43% deel aan deze opleidingen.

Het aantal personen dat een schriftelijke cursus volgde, was in 1997/'98 een kwart groter dan twee jaar eerder. Bijna alle onderscheiden schriftelijke opleidingen lieten een stijging zien van het aantal cursisten. De groei was het sterkst bij de opleidingen in de economische en administratieve richting en bij de talencursussen.

Aantal deelnemers (x 1 000) economische en administratieve opleidingen, 1997/'98

Aantal deelnemers (x 1 000) economische en administratieve opleidingen, 1997/'98

Mondeling onderwijs

Ook bij het mondeling onderwijs waren de economische en administratieve opleidingen in 1997/’98 verreweg het populairst. Bijna twee van de drie deelnemers volgden een opleiding in deze richting.

Het aantal deelnemers aan het particulier mondeling onderwijs neemt al sinds 1993/'94 af. Het aantal cursisten kwam in 1997/’98 uit op 129 000. Dat was 10% kleiner dan in 1995/'96.

De afname komt grotendeels voor rekening van de economische en administratieve opleidingen. Voor deze opleidingen is het aantal ingeschrevenen bij het mondeling onderwijs nu lager dan bij het schriftelijk onderwijs. Binnen deze cluster van opleidingen trekken vooral de cursussen bedrijfsadministratie en detailhandel minder deelnemers. Opleidingen op het gebied van openbare orde en veiligheid lieten daarentegen een flinke toename zien.

Carel Oosterlaken

Bron: Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken 1999-II