Asielverzoeken

In de eerste helft van dit jaar zijn in ons land bijna 21 duizend verzoeken om asiel ingediend, waaronder die van ruim 3200 uitgenodigde vluchtelingen uit Kosovo. Dat zijn er weliswaar 6 duizend minder dan in de tweede helft van vorig jaar, maar in vergelijking met de eerste helft van 1998 betekent het een toename van 2 duizend. Bijna 8 duizend verzoeken zijn ingediend door een vrouw.

Ingediende asielverzoeken naar geslacht

Ingediende asielverzoeken naar geslacht
Met 6 duizend asielaanvragen waren personen met de - voormalig - Joegoslavische nationaliteit het sterkst vertegenwoordigd. Daarna volgden met aantallen tussen de 1 en 2 duizend, de aanvragers uit Irak, Afghanistan en Somalië. Deze vier nationaliteiten deden samen in de eerste zes maanden van 1999 meer dan de helft van de asielverzoeken.

De asielverzoeken door personen uit Afghanistan en Irak zijn in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar met ongeveer de helft afgenomen. Hoewel het aantal verzoeken van personen uit Azerbeidzjan en Angola nog iets onder de duizend lag, was het aantal van deze asielaanvragen in vergelijking met het eerste halfjaar van 1998 bijna drie keer zo hoog.

Ingediende asielverzoeken naar nationaliteit

Ingediende asielverzoeken naar nationaliteit
Harm Aten