Minder gemeenschappelijke regelingen

De gemeenten hebben bij de uitvoering van hun taken vaak met elkaar te maken. Omdat voor veel taken specialistische kennis nodig is en omdat het voordeliger is, werken gemeenten vaak samen. Samenwerking tussen gemeenten komt voor in vele vormen en bestrijkt een groot aantal verschillende beleidsterreinen. Voorbeelden hiervan zijn brandweer, districtgezondheidsdiensten , industrie- en havenschappen, muziekscholen en recreatieschappen.

In een aantal gevallen is samenwerking wettelijk voorgeschreven. Een van de mogelijkheden wordt geboden door de wet Gemeenschappelijke regelingen van 1985. De gemeenten hebben toen 807 zelfstandige organen opgericht om gemeenschappelijke regelingen uit te voeren. Door bundeling en integratie van regelingen tot één regeling per samenwerkingsgebied is het aantal gemeenschappelijke regelingen inmiddels teruggelopen tot 355 in 1997.

Gemeenschappelijke regeling naar provincie

Gemeenschappelijke regeling naar provincie

Ter voorkoming van wildgroei in deze regelingen zijn 23 streekgewesten in het leven geroepen, zoals de Stadsregio Rotterdam, het stadsgewest Haaglanden en het Regionaal Orgaan Amsterdam.. Deze streekgewesten onderscheiden zich van de andere samenwerkingsorganen omdat zij combinaties van gemeentelijke taken uitvoeren. Deze taken liggen veelal op de beleidsterreinen districtgezondheidsdienst (GGD), ambulancevervoer en afvalverwijdering en –verwerking. De overige 332 regelingen richten zich ieder op een enkele taak.

Gemeenschappelijke regeling naar beleidsterrein

Gemeenschappelijke regeling naar beleidsterrein

Algie Lefeber

Bron: Financiële Maandstatistiek 1999/7