Internationaal toerwagenvervoer: ruim zes miljoen reizigers

Verleden jaar vervoerden de Nederlandse toerwagenondernemers op de internationale routes 6,1 miljoen reizigers.   Vanaf 1995 schommelt dit aantal busreizigers iets boven de zes miljoen. In totaal namen de toerwagenondernemers in 1998 bijna 145 000 busritten in en naar het buitenland voor hun rekening. Ruim 60% van deze ritten valt in de lente en de zomerperiode. De buschauffeurs reden verleden jaar ruim 1 miljard kilometer met passagiers.

Vanuit Nederland zijn een kleine drie miljoen busreizigers richting grens vertrokken. Voor één- en meerdaagse reizen is de bus immers een goed alternatief voor vliegtuig, trein of auto. Veel dagtochten, vooral naar pretparken in onze buurlanden, vinden plaats met de bus. Favoriete bestemmingslanden zijn dan ook Duitsland, Frankrijk en België en Luxemburg.

Reizigers toerwagenvervoer vanuit Nederland, 1998
Totaal aantal reizigers 2,9 miljoen

Reizigers toerwagenvervoer vanuit Nederland, 1998
Busreizen naar Noorwegen en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland stonden verleden jaar in vergelijking met 1995 meer in de belangstelling. Het aantal busreizigers vanuit Nederland naar de voormalige Oostbloklanden Polen en de Tsjechische Republiek liep met meer dan één derde terug.

Reizigers toerwagenvervoer vanuit Nederland (% ontwikkeling 1998/1995)

Reizigers toerwagenvervoer vanuit Nederland (% ontwikkeling 1998/1995)
Frits Mullenders