Paardensport in Nederland

Wie in Nederland een discipline in de paardensport wil beoefenen, zoals dressuur, springen of draven, kan zich aansluiten bij een vereniging. Een alternatief is gebruik te maken van de diensten van een manege. Meestal is dat een commerciële onderneming.

Eind 1996 stonden bij de Kamers van Koophandel ongeveer 1500 verenigingen ingeschreven waarbij paardensport werd bedreven. Deze verenigingen hadden tezamen iets meer dan 100 000 leden. De 900 ingeschreven maneges hadden bijna 200 000 klanten. De verenigingen zijn over het algemeen kleine organisaties: vier van de vijf verenigingen hebben nog geen 100 leden. Ter vergelijking: vier van de vijf maneges hebben 100 klanten of meer.

Verenigingen zijn geen commerciële organisaties. Hun voortbestaan hangt vooral af van de inzet en betrokkenheid van de aangesloten leden. Personeel in loondienst, uitzendkrachten en freelancers spelen een ondergeschikte rol. Maneges daarentegen worden altijd geleid door een professioneel kader. Dat is dan de directeur-eigenaar (73%) en/of personeel in loondienst (48%). Toch maakt ook de helft van de maneges gebruik van vrijwilligers.

Hoewel er veel meer paardensportverenigingen zijn dan maneges, gaat er bij de maneges veel meer geld om dan bij de verenigingen. De baten en lasten van de verenigingen bedroegen over 1996 beide zo’n 40 miljoen gulden. De baten en lasten van maneges waren in datzelfde jaar ongeveer vier keer zo hoog: respectievelijk 171 miljoen en 157 miljoen gulden.

Baten paardensportvereniging en manages, 1996

Baten paardensportvereniging en manages, 1996
Bron: Sportclubs en sportscholen, 1996