Koopvaardijvloot groeit

Als gevolg van stimulerende overheidsmaatregelen is de Nederlandse koopvaardijvloot de afgelopen jaren gegroeid. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door een verdriedubbeling van het aantal stukgoedschepen. In 1995 voeren er 74 van deze schepen over de wereldzeeën. In 1998 waren dit er 222.

Het aantal containerschepen en autobulkcarriers, de zogenaamde eenladingschepen, groeide veel minder. De afgelopen 5 jaar kwamen er slechts 12 onder Nederlandse vlag. Nu varen er 63 rond. Ook het aantal (vracht-) passagiersschepen nam nauwelijks toe, van 7 in 1995 tot 12 in 1998.

Nederlandse tank- en overige massagoedschepen zal men nu zelfs minder op zee aantreffen dan 5 jaar geleden. Hun aantal slonk met respectievelijk 1 en 68 stuks.

Aantal Nederlandse koopvaardijschepen (1 januari)

Aantal Nederlandse koopvaardijschepen (1 januari)
Het totale tonnage van de stukgoedschepen en (vracht-)passagiersschepen nam met 736 000 ton toe. De afname van de hoeveelheid tank- en massagoedschepen veroorzaakte een daling in de tonnage van 397 000 ton. In totaal nam de tonnage van onze koopvaardijvloot toe met 400 000 ton.

Tonnage Nederlandse koopvaardijschepen (1 januari)
Tonnage Nederlandse koopvaardijschepen (1 januari)