Ledenwinst onderwijsbonden door stakingen

In het eerste kwartaal van 1999 zijn de ledentallen van de Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV en het Christelijk Nationaal Vakverbond CNV beide met 3 000 gestegen. De stijging wordt bij de FNV voor driekwart en bij het CNV voor de helft veroorzaakt door een toename van het aantal leden bij de onderwijsbonden. Deze forse toename hangt samen met de acties die in december 1998 en januari 1999 in het onderwijs zijn gevoerd. Het onderwijspersoneel staakte omdat men vond dat hun onvoldoende loonsverhoging in de CAO werd geboden.

De grootste onderwijsvakbond is de Algemene Onderwijsbond AOb. Deze bij de FNV aangesloten vakvereniging behartigt de belangen van 75 000 leden. Bij de Onderwijsbonden CNV zijn 59 000 mensen aangesloten. In het eerste kwartaal van 1999 nam het ledental van de AOb toe met 2 500. De onderwijsbonden CNV kregen er 1 600 leden bij.

Ledenwinst vakbonden, eerste kwartaal 1999

Ledenwinst vakbonden, eerste kwartaal 1999
In het onderwijs zijn relatief veel werknemers lid van een vakbond. Van alle werknemers in 1997 in Nederland was 28% lid van een vakbond. In het onderwijs was dat 43%.

Rob Kuijpers

Bron: CBS, Statistiek van de vakbeweging; Enquête beroepsbevolking.