Drie miljard onbetaald bij faillissementen

In de eerste helft van dit jaar zijn bijna 2 000 faillissementen uitgesproken. In geheel 1998 gebeurde dit ruim 5 000 maal. Al enkele jaren is het aantal faillissementen aan het dalen.

Schuldeisers zien weinig terug van vorderingen

Bij de afwikkeling van de faillissementen die in 1998 werden beëindigd, hebben de curatoren 397 miljoen gulden aan activa gerealiseerd. De kosten voor vereffening van de boedel liepen op tot 245 miljoen gulden. Daarvan is ruim 78% betaald. De belastingdienst en de bedrijfsverenigingen hebben circa 10% van hun openstaande vorderingen geïnd. De overige schuldeisers hebben slechts 5% van hun vorderingen ontvangen.

Afwikkeling faillissementen, 1998

Afwikkeling faillissementen, 1998
Vorig jaar bleef per beëindigd faillissement gemiddeld 635 000 gulden aan schulden onbetaald. Bij failliete vennootschappen blijft gemiddeld 973 000 gulden onbetaald, bij eenmanszaken 309 000 gulden en bij natuurlijke personen 235 000 gulden. Uitgaande van deze gemiddelden zal bij de faillissementen die in 1998 werden uitgesproken zo’n 3,1 miljard gulden aan schulden onbetaald blijven.

Gemiddeld onbetaald gebleven schuld bij faillissementen

Gemiddeld onbetaald gebleven schuld bij faillissementen

Mismanagement belangrijkste oorzaak

Bij de faillissementen van bedrijven en instellingen die in 1998 zijn afgewikkeld, is mismanagement de belangrijkste oorzaak. Dit meldt de curator of rechtercommissaris. Verder zijn bij 13% aanwijzingen van frauduleuze handelingen waargenomen. Bij deze faillissementen bleef gemiddeld 710 000 gulden aan schuld onbetaald.

Bill Swaager

Bron: CBS, Faillissementsstatistiek 1997-1998