Ziekteverzuim rijksoverheid stijgt

Gemiddeld meldde een rijksambtenaar zich vorig jaar 1,7 keer ziek. De gemiddelde ziekteduur bedroeg 12,8 kalenderdagen. Bijna een derde van de rijksambtenaren is overigens vorig jaar niet ziek geweest. Bij elkaar bedroeg het ziekteverzuim bij de rijksoverheid vorig jaar 6,4%. Nadat het verzuim tussen 1995 en 1997 gedaald was van 6,2 naar 5,7%, is het in 1998 weer gestegen. In het bedrijfsleven deed zich overigens een ongeveer even grote stijging voor.

Ouderen langer ziek

Het ziekteverzuim stijgt met de leeftijd. Personen van 60 jaar en ouder vormen hierop een uitzondering. Vervroegde uittreding uit het werk rond het zestigste levensjaar en mogelijke toename van de arbeidsongeschiktheid zouden tot gevolg kunnen hebben dat de 60-plussers die nog wel werken naar verhouding gezonder zijn dan andere werknemers uit jongere leeftijdsgroepen.

Ziekteverzuim rijksoverheid naar leeftijd en geslacht, 1998

(excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof, incl. verzuim > 1 jaar)

Ziekteverzuim rijksoverheid naar leeftijd en geslacht, 1998
De frequentie van ziekmelden is het hoogst bij medewerkers die 24 jaar of jonger zijn. Naarmate de medewerkers ouder zijn, melden ze zich minder vaak ziek. De gemiddelde verzuimduur neemt echter toe met de leeftijd. Daardoor stijgt toch het verzuimpercentage.

Gemiddelde verzuimduur naar leeftijdsklasse, 1998

Gemiddelde verzuimduur naar leeftijdsklasse, 1998
Onder mannen is het ziekteverzuim lager dan dat onder vrouwen. Vrouwen melden zich vaker ziek en blijven bovendien langer afwezig.

Hogere rijksambtenaren minder ziek

Onder personeel in de hogere salarisklassen is het ziekteverzuim lager dan in de lagere salarisklassen. Ook de frequentie van ziekmelden en de gemiddelde verzuimduur zijn er lager.

Het verzuimpercentage van rijksambtenaren in salarisschaal 11 en hoger (salaris vanaff ca. ƒ5 000 bruto per maand) bedraagt ongeveer de helft van het verzuim in de schalen 1-4 (maximaal ca. ƒ4 000 bruto). Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. De duur van het verzuim verschilt minder: mannen in schaal 11 en hoger verzuimen gemiddeld ruim 9 dagen per ziektegeval, in schaal 1-4 is dat bijna 14 dagen. Onder vrouwen hangt de verzuimduur nauwelijks samen met de salarisklasse.

Ziekteverzuim rijksoverheid naar salarisklasse en geslacht, 1998

(excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof, incl. verzuim > 1 jaar)

Ziekteverzuim rijksoverheid naar salarisklasse en geslacht, 1998
Monique Sjauw

Bron: CBS, Rapportage Ziekteverzuim Rijksoverheid 1998