Euro levert in tegen dollar en yen

Bij de introductie van de euro was de dollar-euro pariteit 0,85. Dit betekent dat één dollar begin dit jaar 85 eurocent waard was. Ondanks een paar incidentele verbeteringen is de positie van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar in de loop van 1999 verslechterd. Op 22 februari vond ten opzichte van de vorige dag de grootste waardedaling van de euro plaats. Op 16 juli was de pariteit tussen de dollar en de euro 0,98. Dit hield in dat de waarde van de euro ten opzichte van de dollar met meer dan 15% was gedaald.

Koers van de dollar en yen in euro

Koers van de dollar en yen in euro
De relatie tussen de euro en Japanse yen verliep grilliger. Ook deze munt vermeerderde in waarde ten opzichte van de euro. Vooral in mei en de eerste helft van juni versterkte de Japanse yen haar positie ten opzichte van de euro. Hier speelden de aangekondigde steunmaatregelen door de Japanse overheid en het onverwachte herstel van de Japanse economie mogelijk een rol.

Invloed van renteniveaus

De rente in een land kan mede van invloed zijn op de vraag naar een bepaalde munt. In landen met een hoge rentevoet is het aantrekkelijk geld te beleggen. Dit heeft een positieve invloed op de vraag naar de munt van een land waar de rente hoog is. Er zijn twee belangrijke rentetarieven: die voor de korte en die voor de lange rente. Het tarief voor de korte rente heeft betrekking op de rente die betaald moet worden over leningen tussen banken met een looptijd van minder dan drie maanden. Voor de lange rente kijkt men naar het rendementspercentage op staatsobligaties.

Rentestanden

Rentestanden
Zowel de lange als de korte rente zijn in het jaar 1998 het hoogst in het Verenigd Koninkrijk (VK) en het laagst in Japan. Ook in de Verenigde Staten (VS) zijn de rentevoeten relatief hoog. De lange rente in Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland blijft hierbij iets achter. In de belangrijke Europese landen is de lange rente in april dit jaar flink gedaald ten opzichte van het niveau van 1998. Dit in tegenstelling tot de ontwikkeling in de VS, waar de lange rente juist iets is gestegen.

De korte rente is hoog in het VK, de VS en Italië. Toch ligt de rente in Italië op het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. In 1995 was het rentepercentage nog het dubbele van 1998.

Martin Mellens

Bron: Conjunctuurbericht juli 1999