Inkomensverschillen per geboorteland

Nederlanders die geboren zijn in een ander westers land hebben iets meer te besteden dan Nederlanders die hier wel zijn geboren. Als het besteedbaar inkomen van hier geboren Nederlanders (autochtonen) in 1996 op 100 wordt gesteld, dan is het inkomen van allochtonen geboren in een ander westers land 102. Het inkomensverschil met personen die in het Verenigd Koninkrijk zijn geboren is met 13% het grootst. Bij het vaststellen van het land van herkomst wordt overigens niet alleen naar het land van geboorte van de onderzoekspersonen gekeken, maar ook naar dat van hun ouders.

Het besteedbaar inkomen van allochtonen uit niet-westerse landen is in 1996 zo'n 13% kleiner dan dat van autochtonen. Personen die geboren zijn in de vluchtelingenlanden (zoals Somalië, Vietnam en Sri Langka) hebben gemiddeld het minst te besteden. Het verschil met de autochtone bevolkingsgroep bedraagt bijna 30%.

Besteedbaar inkomen Nederlandse bevolking naar land van herkomst

Besteedbaar inkomen Nederlandse bevolking naar land van herkomst
Hans Kasperski

Bron: Regionaal inkomensonderzoek 1996