Bloedbanken en bloeddonoren

In Nederland zijn zo’n 650 000 personen bloeddonor. Jaarlijks geven zij gezamenlijk rond een miljoen maal bloed. Meestal geven zij een halve liter. Dat bloed wordt afgenomen in de donorcentra van de regionale bloedbanken, de opvolgers van de bloedtransfusiediensten.

Om de kwaliteit van het bloed te bewaken, keuren de bloedbanken het bloed en de donor. Deze keuringen dienen bovendien om te voorkomen dat de donor door bloedverlies in gezondheidsproblemen komt. Vóór elke bloedafname verricht een verpleegkundige een kleine keuring. Bovendien worden de donoren om de 2 à 3 jaar door een keuringsarts gekeurd.

Bloeddonoren zijn vooral te vinden onder personen met een hoge opleiding. Van de mensen met een universitaire opleiding is bijna 10% donor. Van de mensen met uitsluitend lager onderwijs is dat slechts 4%. Verder zijn er onder mensen met een werkkring bijna tweemaal zo veel bloeddonoren als onder mensen zonder werk.

Bloeddonoren naar opleiding

Bloeddonoren naar opleiding
Naar verhouding wonen de meeste donoren in niet stedelijke gebieden. Daar geeft bijna 10% van de bevolking bloed. Ook in zeer sterk stedelijke gebieden wonen echter veel mensen die bloed geven. In weinig stedelijke gebieden zijn naar verhouding de minste bloeddonoren te vinden.

Bloeddonoren naar stedelijkheid woonplaats

Bloeddonoren naar stedelijkheid woonplaats
De afgelopen jaren is het aantal donoren vrijwel gelijk gebleven. De hoeveelheid bloed die zij afstonden, is tussen 1993 en 1997 met ongeveer 5% toegenomen.

Bloedbanken

Bloedbanken
Erik Smits