Meer jongeren halen schooldiploma

Nog steeds besluiten veel jongeren hun schoolloopbaan met een vbo- of mavo-diploma. Voor jongeren geboren in 1965 geldt dat 34% de schoolbanken verliet met alleen een vbo- of mavo-diploma op zak. Voor jongeren geboren in 1971 ging dat om 35%. Deze verschillen kunnen worden waargenomen door jongeren gedurende hun schoolloopbaan te volgen.

Steeds minder jongeren verlaten de schoolbanken zonder diploma. Deze vermindering heeft dus vrijwel niet geleid tot een toename van het aantal jongeren dat de schoolloopbaan met een vbo- of mavo-diploma besluit. Dit komt doordat meer jongeren na het behalen van een vbo- of mavo-diploma doorstromen naar een beroepsopleiding.

Jongeren zonder diploma of met diploma vbo of mavo

Jongeren zonder diploma of met diploma vbo of mavo

Grotere doorstroming

De jongeren die na het vbo of de mavo kiezen voor het voortzetten van hun schoolloopbaan, gaan vooral naar het mbo. Het percentage jongeren dat na het vbo nog naar het mbo gaat, is in zes jaar tijd bijna verdubbeld. Van de jongeren uit 1965 haalde 5% aansluitend op het vbo een mbo-diploma. Bij de jongeren die zes jaar later geboren zijn, was dit gestegen naar 9%. Het aandeel jongeren dat na de mavo een mbo-diploma behaalde, nam toe van 10 naar 15%.

Een groeiend aantal jongeren gaat na het behalen van een havo-diploma naar het hbo. Van de jongeren die geboren zijn in 1971 volgden vier op de honderd succesvol de schoolloopbaan havo-hbo. Van de jongeren geboren in 1965 waren dat er twee op de honderd. Het totaal aantal jongeren dat de schoolloopbaan afrondt met een hbo-diploma is dan ook groter geworden.

Van de jongeren geboren in 1965 sloot 5% de schoolloopbaan af met een hbo-diploma. Bij de jongeren geboren in 1971 lag dit percentage hoger; van hen bezat 7% bij het verlaten van de schoolbanken een hbo-diploma. Het percentage jongeren dat de schoolbanken verlaat met een universitaire bul op zak, was onder jongeren geboren in 1971 ruim twee keer zo hoog als onder jongeren geboren in 1965.

Jongeren met diploma mbo, hbo of universiteit

Jongeren met diploma mbo, hbo of universiteit
Ilonka Sinkeldam en Héléne Voogdt-Pruis