Ziekteverzuim rijksoverheid toegenomen

Vorig jaar was het ziekteverzuim bij de rijksoverheid hoger dan in 1997. Elk van de vier kwartalen van 1998 gaf een hoger verzuim te zien dan het overeenkomstige kwartaal van het jaar ervoor. Deze cijfers zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Ziekteverzuim rijksoverheid

Ziekteverzuim rijksoverheid
Door de jaren heen is het verzuim in het eerste en vierde kwartaal gemiddeld hoger dan in het tweede en derde. Dit komt vermoedelijk doordat in de winterperiode vaker griep en hiermee samenhangende ziektebeelden optreden.

Over het gehele jaar gemeten – dus zonder invloed van de seizoenen – blijkt het ziekteverzuim bij de rijksoverheid in 1997 op 6,2% te liggen. In 1998 is het gestegen tot 6,8%.

Binnen de rijksoverheid was in het vierde kwartaal van het vorig jaar het ziekteverzuim met 8,9% het hoogst bij het ministerie van Justitie en de Tweede Kamer. Het laagste verzuim werd aangetroffen bij de ministeries van Algemene Zaken (4,8%), Financiën (5,6%) en Verkeer en Waterstaat (5,9%).

De toename in het ziekteverzuim, tussen het vierde kwartaal van 1997 en dat van 1998, was het grootst bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (van 5,8 naar 7,7%), de Belastingdienst (van 6,3 naar 7,4%) en bij Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (van 5,3 naar 6,6%).

Monique Sjauw en Gerard Verweij