Tweeverdieners in opmars

In twintig jaar tijd is het aantal tweeverdieners meer dan verdubbeld. Het aantal (echt)paren met één inkomen (eenverdieners) is in dezelfde tijd meer dan gehalveerd, en zakte in 1997 voor het eerst onder de één miljoen. Het aantal tweeverdieners kwam in 1997 uit op 2,4 miljoen.

In de periode 1992-1995 steeg het aantal tweeverdieners met gemiddeld 64 000 per jaar. In de economisch gunstige jaren 1996 en 1997 groeide het aantal tweeverdieners sneller, namelijk met ruim 100 000 per jaar.

De groei van het aantal tweeverdieners deed zich vooral voor bij paren met kinderen en bij paren ouder dan 45 jaar. Bij jonge paren zonder kinderen bleef de groei beperkt. Van hen was in 1997 al 96% tweeverdiener.

Tweeverdieners of anderhalfverdieners?

Dat vrouwen vaak een eigen inkomen hebben, betekent niet dat ze ook evenveel verdienen als mannen. Bij tweeverdieners verdiende de man in 1997 gemiddeld 42 600 gulden netto. De vrouw bracht bijna de helft van dit bedrag in: 20 500 gulden. De overige gezinsleden verdienden gemiddeld 3 500 gulden. Het besteedbaar huishoudensinkomen bedroeg hierdoor 66 600 gulden.Samenstelling besteedbaar inkomen bij tweeverdieners

Samenstelling besteedbaar inkomen bij tweeverdieners
Eenverdieners hadden in 1997 gemiddeld 55 500 gulden te besteden, 11 100 gulden minder dan tweeverdieners. Bij de eenverdieners woog het hogere inkomen van de kostwinner dus niet op tegen het ontbreken van een tweede inkomen.

Marcel Bottema

Bron: Sociaal-economische maandstatistiek 1999/04