Uitvoer peren groter dan eigen teelt

Fruittelers hebben kennelijk vertrouwen in de perenteelt. De afgelopen tijd werd jaarlijks 10% van de oude perenbomen vervangen door jonge aanplant. In de periode 1980-1989 was dat gemiddeld nog geen vier procent. Vanaf 1993 is het areaal peren met 6% toegenomen ten koste van appels.

Peren worden vooral geteeld in Zeeland en Gelderland. In Zuid-Beveland (Borsele, Reimerswaal en Kapelle) en in het rivierengebied (Betuwe en Kromme Rijn-streek) ligt bijna de helft van het landelijk areaal.

Oppervlakte en opbrengst peren

Oppervlakte en opbrengst peren
Het ras Conference beslaat de grootste oppervlakte. Het areaal daarvan is het afgelopen jaar licht gestegen. Deze sappige peer is bestemd om uit de hand te worden gegeten. Ook bij de andere rassen gaat het vooral om handperen. Vruchtbomen met stoofperen maken slechts een tiende deel uit van de totale oppervlakte.

De gemiddelde opbrengst ligt bij peren op 24 000 kg per ha. In het begin van de jaren negentig was er een lage productie van de vruchtbomen; 1995 daarentegen was een topjaar met 180 miljoen kg. Van 1997 op 1998 is de totale productie van peren met 140 miljoen kilo gelijk gebleven. De gemiddelde en totale productie van appels ligt veel hoger.

In ons land zijn ruim 2400 bedrijven die peren telen. De schaalvergroting heeft ook hier toegeslagen: vijftien jaar geleden was het aantal telers de helft groter. Vooral fruittelers met minder dan 1 ha peren houden er mee op. De meeste telers van pitvruchten hebben zowel appels als peren.

Exportwaarde 257 miljoen

In Nederland telen we niet alleen peren, we importeren ze ook. Per jaar komen 80 tot 100 000 ton peren ons land binnen. De voornaamste leverancier is Chili, met vorig jaar 28 000 ton. Ook uit België en Argentinië voert Nederland veel peren in. Samen leverden deze drie landen vorig jaar bijna de helft van de geïmporteerde peren.

Nederland voert echter meer peren uit dan het invoert. Vorig jaar bedroeg deze export 143 000 ton. Dat is zelfs iets meer dan de totale Nederlandse perenoogst. De voornaamste afnemer is het Verenigd Koninkrijk met 36 000 ton in 1998. Rusland en Duitsland importeerden elk bijna 29 000 ton peren uit Nederland. Naar Frankrijk gingen 14 000 ton. Bij elkaar namen deze vier landen driekwart van de Nederlandse perenexport af.

De waarde van de uitgevoerde peren was vorig jaar precies tweemaal zo groot als die van de ingevoerde. Nederland voerde voor 257 miljoen gulden aan peren uit. In 1997 bedroeg de exportwaarde nog 242 miljoen.

In- en uitvoer peren

In- en uitvoer peren
Bron: StatLine