Opgebrande vrouwen

Slechts 38% van de vrouwen verricht betaald werk, tegen 62% van de mannen. Bovendien heeft 59% van de werkende vrouwen een deeltijdbaan. Van de mannen werkt slechts 11% in deeltijd. Daar staat tegenover, dat vrouwen vaker betaald werk moeten combineren met zorgtaken thuis. Dit kan leiden tot gevoelens van burn-out.

Mannen en vrouwen geven vrijwel even vaak – ongeveer één op de tien – te kennen, dat zij last hebben van burn-out. Een dubbele werkbelasting gaat slechts gedeeltelijk gepaard met een hogere burn-out.

Het verband is het duidelijkst zichtbaar bij voltijd werkende vrouwen. Kleine kinderen thuis in combinatie met een volledige betaalde baan gaat onmiskenbaar gepaard aan veel burnout. Bijna één op de vijf vrouwen die in deze situatie verkeren, heeft er last van. Van de vrouwen die de hoofdlast van de huishoudelijke taken dragen en dat met een voltijd-werkkring combineren, heeft eveneens bijna één op de vijf te maken met burn-out verschijnselen.

Burnout bij vrouwen en aanwezigheid kinderen

Burnout bij vrouwen en aanwezigheid kinderen
Toch gaat voltijd werken ook zonder additionele belasting door jonge kinderen of huishoudelijke taken nog met relatief veel stress gepaard. Eén op de acht vrouwen zegt dan, last te hebben van burn-out. Deeltijdwerk, al dan niet in combinatie met thuisbelasting, levert beduidend minder stress op. Sterker nog: in de helft van de gevallen gaat dubbele belasting hier met minder stress gepaard.

Burnout bij vrouwen en huishoudelijk werk

Burnout bij vrouwen en huishoudelijk werk
Ferdy Otten

Bron: CBS, De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1997

deel 1: Gezondheid en kwaliteit van de arbeid