Grote vermogens vooral bij ouderen met hoog inkomen

Huishoudens met een hoog inkomen hebben vaak ook een groot vermogen. Het kwart van de huishoudens met de hoogste inkomens had in 1997 gemiddeld een vermogen van ruim 3,5 ton. Vooral bij ouderen met een hoog inkomen kwamen grote vermogens voor. De helft van de 65-plussers in de hoogste 25%-groep van het inkomen had een vermogen van meer dan een half miljoen gulden.

Mediaan vermogen naar leeftijd en inkomen, 1997 1)

Mediaan vermogen naar leeftijd en inkomen, 1997 1)
1) Mediaan vermogen geeft aan, dat de helft van huishoudens een kleiner vermogen heeft dan het aangeven bedrag. De andere helft heeft dus een groter vermogen.