R&D-positie Nederland verbeterd

In het begin van de jaren negentig gaf Nederland jaarlijks rond 5,7 miljard gulden uit aan research en development (R&D). Daarbij ging het om uitgaven aan onderzoek met eigen personeel. Research is het systematisch zoeken naar oplossingen voor praktische problemen binnen een bedrijf. Development is het systematisch uitwerken van bedrijfsideeën of het verder ontwikkelen van eigen of andermans researchresultaten tot geheel nieuwe of wezenlijk verbeterde diensten, producten of productieprocessen. Innovatie is het vernieuwen van diensten/producten, van productie- of interne bedrijfsprocessen door het ontwikkelen of gebruiken van recente/nieuwe technologie.

Tussen 1993 en 1997 besteedden bedrijven elk jaar bijna 9% méér aan onderzoek. In 1997 was dit bedrag opgelopen tot 8,2 miljard gulden. Als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zijn daardoor de R&D-uitgaven terug op het niveau van 1990.

Daarentegen zijn tussen 1990 en 1996 in de Europese Unie - eveneens als percentage van het BBP - de R&D-uitgaven door bedrijven ingezakt. Dit zelfde geldt voor de bij de OESO aangesloten landen. Met deze uitgaven voor zelf uitgevoerd onderzoek sluit Nederland in 1997 -voor het eerst in de jaren negentig- aan bij het EU-gemiddelde

R&D uitgaven bij ondernemingen

R&D uitgaven bij ondernemingen
Luuk Klomp