Mededeling: Gezondheid en kwaliteit van arbeid in kaart gebracht