Nederlanders steeds langer en zwaarder

De volwassen inwoner van Nederland is gemiddeld 173,5 cm lang. Volwassen mannen zijn gemiddeld 180 cm lang, 13 cm langer dan volwassen vrouwen.

Hoger opgeleiden zijn gemiddeld langer dan lager opgeleiden. Het verschil tussen het laagste en hoogste opleidingsniveau bedraagt bijna 7 cm. Dat is voor een deel te verklaren doordat mannen en jongeren in het algemeen beter opgeleid zijn dan vrouwen en ouderen. Als daarmee rekening wordt gehouden, verschillen de laagst en hoogst opgeleiden nog altijd 3 cm in lichaamslengte.

Lichaamslengte van Nederlanders naar hoogst voltooide opleiding, 1997 (personen van 20 jaar en ouder)

Lichaamslengte van Nederlanders naar hoogst voltooide opleiding, 1997 (personen van 20 jaar en ouder)
Personen in niet verstedelijkte gebieden zijn gemiddeld bijna 2 cm langer dan personen in sterk verstedelijkte gebieden.

Lichaamslengte van Nederlanders naar stedelijkheid woongemeente, 1997 (personen van 20 jaar en ouder)

Lichaamslengte van Nederlanders naar stedelijkheid woongemeente, 1997 (personen van 20 jaar en ouder)

Overgewicht

In het algemeen worden onder- en overgewicht uitgedrukt met de Quetelet Index (QI). Vier van de tien volwassen Nederlanders hebben een QI van 25 of hoger en zijn dus te zwaar. Van ernstig overgewicht – uitgedrukt met een QI van 30 of meer – heeft 8% last.

Met name in de leeftijdsgroep 65-74 jaar is het percentage personen met overgewicht relatief hoog. Van deze ouderen heeft 57% een QI van 25 of meer.

Sedert 1981 is het percentage volwassenen met ernstig overgewicht – dus een QI van 30 of meer – met gemiddeld 0,2 procentpunt per jaar gestegen.

In het algemeen hebben naar verhouding meer lager dan hoger opgeleiden last van (ernstig) overgewicht.

Overgewicht van Nederlanders naar hoogst voltooide opleiding, 1997 (personen van 20 jaar en ouder)

Overgewicht van Nederlanders naar hoogst voltooide opleiding, 1997 (personen van 20 jaar en ouder)
In niet stedelijke gebieden is het percentage personen dat met overgewicht te kampen heeft, zo’n 5 procentpunten hoger dan in de zeer sterk stedelijke. Het percentage personen dat last heeft van ernstig overgewicht is daarentegen vrijwel gelijk.

Overgewicht van Nederlanders naar stedelijkheid woongemeente, 1997 (personen van 20 jaar en ouder)

Overgewicht van Nederlanders naar stedelijkheid woongemeente, 1997 (personen van 20 jaar en ouder)
Henk Swinkels

Bron: CBS, De leefsituatie van de Nederlandse bevolking, deel 1