Half miljoen zeilplanken

In Nederland varen de laatste tijd een kwart miljoen pleziervaartuigen. Dit aantal is het gemiddelde over de jaren 1995-1997. Daarbij gaat het om privévaartuigen van in Nederland wonende eigenaren. De huurvloot en in Nederland liggende schepen van in het buitenland wonende eigenaren komen hier nog bij.

Daarnaast bezitten de Nederlanders nog ca. 130 000 kano’s, een aantal dat de laatste jaren sterk is gegroeid. Verder varen er in ons land meer dan 80 000 roei- en visboten rond.

Het aantal kajuitmotorboten, kajuitzeiljachten en open zeilboten ontloopt elkaar nauwelijks: van elk zijn er rond 75 000. Het aantal open motorboten blijft beperkt tot 40 000 vaartuigen. Onder deze laatste groep vallen uiteenlopende typen als de toervlet en de speedboat.

Grotere en kleinere boten vormen minder dan de helft van wat er op het water te zien is. De rest bestaat uit surfplanken, funboards en jumpplanken. Bij elkaar telt Nederland een half miljoen zeilplanken.

Boten en zeilplanken (gemiddelde 1995-1997: 965 000)

Boten en zeilplanken (gemiddelde 1995-1997: 965 000)
Theo van Miltenburg

Bron: CBS, Continu Vakantie Onderzoek