Meer woningen in VINEX-bouwgemeenten

Het aantal gereedgekomen woningen in de VINEX-bouwgemeenten neemt heel geleidelijk toe. Van de woningen die in 1995 werden gebouwd stond 57% in Vinex-locaties. In de eerste 9 maanden van 1998 bedroeg dit percentage 63. Dat zijn ongeveer 34 duizend woningen. In totaal werden in deze periode 54 duizend woningen gebouwd.

Gereedgekomen woningen

Gereedgekomen woningen

Verdere stijging wordt verwacht

Eind september 1998 stond 63% van de woningen in aanbouw in VINEX-locaties. Dat zijn ongeveer 65 duizend woningen. Gezien de toename in het aantal orders voor woningbouwprojecten bij de architecten is een verdere stijging van de woningbouw in de VINEX-bouwgemeenten te verwachten.