Bloembollen

De Nederlandse handel is sterk gericht op de EU. In 1997 ging driekwart van de uitvoer naar EU-landen en een kwart naar niet EU-landen. De bloembollenexport is iets internationaler, ongeveer de helft ging naar landen buiten de EU.

Nederland is wereldwijd bekend om zijn bloembollen. Gerekend naar de exportwaarde zijn tulpen de belangrijkste bloemen. Zij maken een kwart van de bloembollenexport uit. De waarde van de netto uitvoer was in 1997 ruim één miljard gulden, een stevig aandeel van het totale handelsoverschot van de buitenlandse handel van bijna 31 miljard.

Uitvoer bloembollen, 1997. Totaal: 1,09 mld gld

Uitvoer bloembollen, 1997. Totaal: 1,09 mld gld

De tien voornaamste exportlanden van bloembollen vertegenwoordigen ruim 80 procent van de export. Ook binnen deze tien gaat de helft van de uitvoer naar landen buiten de EU, waarvan Japan en de VS verreweg de grootste afnemers zijn.

Bestemming uitgevoerde bloembollen, 1997

Bestemming uitgevoerde bloembollen, 1997
De bloembollensector doet het goed. Het areaal neemt jaarlijks toe en in 1997/98 is de grens van twintigduizend ha overschreden. De teelt concentreert zich in Noord- en Zuid-Holland, maar er is een zekere verschuiving te zien naar het noorden en oosten van het land.