Handel met het buitenland

De Nederlandse economie leunt sterk op handel met het buitenland. De in- en uitvoer van goederen heeft een waarde van respectievelijk 347 en 378 miljard gulden, dat is ongeveer de helft van het BBP in ons land. Driekwart van de goederen gaat naar lidstaten van de Europese Unie, terwijl ongeveer 60% van de invoer aan goederen uit deze landen komt.

Nederlandse in- en uitvoer

Nederlandse in- en uitvoer

Sinds 1993 is de waarde van de Nederlandse invoer met 50% toegenomen. De waarde van de uitvoer steeg iets minder hard. De invoer uit landen van de EU groeide tussen 1993 en 1997 meer dan de invoer uit landen daarbuiten.

Computers en auto’s

De handel is de laatste jaren dus behoorlijk gegroeid. Computers zijn de belangrijkste goederen voor zowel invoer als uitvoer. De totale waarde van de invoer van computers bedraagt voor de eerste tien maanden van 1998 bijna 24 miljard gulden. De uitvoer blijft met 23,5 miljard gulden iets achter.

Behalve computers importeert Nederland ook veel personenauto’s uit landen van de Europese Unie. In de eerste tien maanden van 1998 was de totale waarde daarvan 10,4 miljard gulden. In 1996 waren personenauto’s nog het belangrijkste product, met een waarde van 8,5 miljard gulden.

Uit de landen buiten de Europese Unie wordt veel ruwe aardolie ingevoerd. De waarde van deze import bedraagt in de eerste tien maanden van het vorig jaar 8,4 miljard gulden. Geraffineerde producten van aardolie worden voor een aanzienlijk hoger bedrag uitgevoerd. De export van deze producten naar landen binnen en buiten de Europese Unie bedraagt 11,5 miljard gulden.

Raoul Bakkes