Opnieuw minder suikerbieten

Sinds 1975 is het areaal suikerbieten vrijwel onafgebroken kleiner geworden. Begin jaren negentig leek deze ontwikkeling te keren, maar in 1997 en 1998 is het areaal opnieuw met ruim 2000 respectievelijk 1000 hectare verminderd.

Meer dan de helft van de bedrijven die suikerbieten verbouwen, bevinden zich in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het areaal suikerbieten in deze provincies maakt echter nauwelijks 37% uit van het totale areaal in Nederland. Dit betekent dat de boeren in de zuidelijke provincies gemiddeld een beduidend kleinere oppervlakte aan suikerbieten hebben dan hun noordelijke collega’s. In het noorden ligt de gemiddelde oppervlakte suikerbieten per bedrijf op circa 9 hectare, in het zuiden op 4,5 hectare.

In Groningen, Drenthe, Flevoland en de drie zuidelijke provincies komt het areaal suikerbieten nog steeds boven de 12 000 hectare uit. De verschillen tussen deze zes suikerbietenprovincies zijn niet zo groot. Al met al ligt hier ruim driekwart van het totale areaal suikerbieten.

De grootste suikerbietenprovincie is nog steeds Zeeland, maar Drenthe lijkt deze positie op termijn over te nemen. Anderzijds zijn er grote gebieden in Nederland waar geen suikerbieten groeien. Het gaat hier voornamelijk om Utrecht, Twente en de veenweidegebieden. Dit heeft uiteraard ook te maken met het feit dat veengronden niet geschikt zijn voor het verbouwen van suikerbieten.

Oppervlakte suikerbieten

Oppervlakte suikerbieten

Cor Pierik