Catering en kantines zetten 2,7 miljard om

In 1997 waren er in Nederland 2 400 catering- en kantinebedrijven. Zij zetten ruim 2,7 miljard gulden om. Bij deze bedrijven werkten in totaal bijna 35 000 personen. Zowel de omzet, het aantal werknemers als het aantal bedrijven in deze branche zijn tussen 1993 en 1997 met ongeveer 40% toegenomen.

Per bedrijf gerekend, is de netto-omzet in deze jaren vrijwel gelijk gebleven. Ook het aantal werknemers per catering- of kantinebedrijf veranderde tussen 1993 en 1997 nauwelijks: gemiddeld werken er ongeveer 15 mensen bij een bedrijf.

Het resultaat vóór belastingen is bij deze bedrijven wèl gestegen. Bedroeg dit resultaat in 1993 per bedrijf ruim 54 000 gulden, in 1997 was dat gestegen tot bijna 65 000 gulden. Dat betekent een stijging van ongeveer 20%.

Kantines en catering

Kantines en catering