Nederlandse gezondheidszorg relatief goedkoop

In Nederland komen de kosten van de gezondheidszorg, volgens cijfers van de OESO, uit op 8,8% van het bruto binnenlands product (BBP). Ons land is daarmee een middenklasser. Deze prijs loopt namelijk uiteen van 6,4% van het BBP in Denemarken (1995) tot 10,3% in Duitsland (1994). De vergelijking gaat echter enigszins mank, omdat geen rekening wordt gehouden met de grote verschillen in zorgsystemen die deze landen kennen.

Om de gezondheidszorgkosten in diverse landen beter te kunnen vergelijken, is een vergelijkbaar pakket van medische diensten, producten en zorgvoorzieningen samengesteld. In dit ‘CCP’ (Common Comparable Package) zijn in ieder geval opgenomen de ziekenhuizen en verpleeghuizen, de artsenpraktijken en de geneesmiddelenvoorziening.

Uitgedrukt als percentage van het BBP loopt de prijs van dit gezondheidspakket uiteen van 7,2% van het BBP in Denemarken tot 10,4% in Frankrijk (1995). In Nederland komen deze kosten uit op 8,0% van het BBP. Ons land is daarmee duurder dan Denemarken en België, maar aanzienlijk goedkoper dan Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. De spreiding tussen de deelnemende landen is echter op basis van de CCP-cijfers kleiner dan bij een vergelijking op basis van de OESO-cijfers.

Uitgaven voor de gezondheidszorg, 1995

Uitgaven voor de gezondheidszorg, 1995

De kosten van dit pakket van gezondheidszorg, uitgedrukt in dollars per hoofd, lopen eveneens sterk uiteen. In België is het bedrag het laagst. In 1995 gaf men daar gemiddeld 1968 dollar per persoon uit. De gezondheidszorg in Zwitserland is het duurst: daar werd in 1995 per hoofd 3 942 dollar besteed. Met ruim 2 000 dollar per hoofd van de bevolking zijn de kosten van het gezondheidszorgpakket in ons land, op België na, de laagste van de betrokken landen.

Uitgaven voor de gezondheidszorg per hoofd van de bevolking op basis van eenheidspakket, 1995

Uitgaven voor de gezondheidszorg per hoofd van de bevolking op basis van eenheidspakket, 1995

Cor van Mosseveld