Lage lonen in (para)medische beroepen

‘Hoe hoger de opleiding, hoe hoger het loon’. Dat gaat maar zeer ten dele op. Binnen de diverse opleidingsniveaus bestaan grote verschillen in beloning. Over de hele linie verdienen mensen met (para)medische en verzorgende beroepen fors minder dan anderen.

In 1995 lagen de uurlonen voor werkenden in een verzorgend beroep op mbo-niveau, zoals crècheleidsters en bejaardenverzorgsters, rond de 24 gulden. Voor een belastingambtenaar of beveiligingsbeambte lagen ze tegen de 33 gulden. Dat is een verschil van bijna 40%.

Deze verschillen in uurloon nemen zelfs nog toe tussen werkenden met een hogere opleiding. Zo verdiende een fysiotherapeut of hoofdverpleegkundige in 1995 ongeveer de helft van wat een manager of een verkeersvlieger, de grootverdieners onder de hbo-opgeleiden, aan inkomen verwierf.

Iemand met een (para)medisch beroep verdiende per uur nog geen 80% van het gemiddelde uurloon van alle werkenden met een hbo-opleiding.

Uurloon naar soort beroep, 1995

Uurloon naar soort beroep, 1995

Bron: CBS, Werken en leren 1998