Sint en Kerst ook feest voor detailhandel

Sinterklaas, kerst en oud en nieuw geven de detailhandelverkopen een interessante impuls. Met name de speelgoedbranche maakt gouden tijden door in de laatste twee maanden van het jaar. Ook verkopers van glas en porselein en huishoudelijke artikelen zetten extra veel om.

Een groot deel van de detailhandelsomzet in november en december gaat op aan de normale dagelijkse boodschappen zoals eten, drinken, artikelen voor persoonlijke verzorging, kleding en andere duurzame artikelen. Van de ruim 26 miljard gulden omzet die de detailhandel de twee laatste maanden van 1997 heeft behaald, kan naar schatting 2,8 miljard gulden worden toegeschreven aan de feestdagen. Per huishouden komt dit neer op ruim 400 gulden aan extra winkeluitgaven in de laatste twee maanden. Deze bedragen zijn geraamd op basis van de omzet in de eerste 10 maanden.

De voor de detailhandel zo belangrijke extra omzet in de sfeer van de feestdagen wordt vooral behaald door cadeaus voor Sint en Kerst, luxe voedingsmiddelen, delicatessen en alcoholische dranken bij het kerstdiner en hapjes en champagne voor de jaarwisseling. Niet alle detailhandelsbranches profiteren even sterk van de feestdagen. Terwijl de speelgoedwinkels hoogtij beleven, is het bij de doe-het-zelfwinkels bijvoorbeeld aanzienlijk rustiger.

Omzetcijfers 1997

Omzetcijfers 1997

Gouden tijden voor speelgoedwinkels

De speelgoedbranche profiteert naar verhouding het meest van de feestdagen. Van de jaaromzet in 1997 (1,1 miljard gulden) wordt ongeveer een derde gerealiseerd in de laatste twee maanden van het jaar. Ongeveer 200 miljoen gulden hiervan kan worden aangeduid als feestdagenomzet. November is door de sinterklaasverkopen nog steeds de beste maand. In de afgelopen drie jaren is het belang van november voor de speelgoedbranche echter relatief afgenomen. Kerst lijkt van toenemend belang te zijn voor deze branche.

Als we de twee en half miljoen kinderen tot en met 12 jaar aanduiden als de belangrijkste afnemers van speelgoed, dan wordt er in de laatste twee maanden van het jaar in de speelgoedbranche ongeveer 140 gulden per kind uitgegeven, waarvan zeker 80 gulden in het kader van de feestdagen. De werkelijke bestedingen aan speelgoed liggen echter duidelijk hoger. De omzet van speelgoed bij bijvoorbeeld warenhuizen en bij de detailhandel in huishoudelijke artikelen is in de berekening niet meegenomen.

Glaswerk en huishoudelijke artikelen ook populair

Ook de branche glas-, porselein- en aardewerk en huishoudelijke artikelen behalen een belangrijk deel van hun omzet uit de feestdagen. Naar schatting is een derde van de omzet in november en december gerelateerd aan de feestdagen. Niet alleen cadeaus, maar ook serviesgoed en glaswerk worden grif verkocht om de feestdis extra glans te geven. Voor deze branche is ook de verkoop van kerstartikelen en speelgoed van belang. De jaaromzet in 1997 bedroeg hier 3,3 miljard gulden, waarvan 750 miljoen gulden is gerealiseerd in de twee laatste maanden van het jaar. De extra omzet als gevolg van de feestdagen bedraagt bij benadering 240 miljoen gulden.

Aandeel extra feestdagenomzet in totale omzet november en december, 1997

Aandeel extra feestdagenomzet in totale omzet november en december, 1997

Cd’s en cd’roms gewilde cadeaus

De branche wit-, bruingoed, geluidsdragers en computers komt op de derde plaats van branches die profiteren van de cadeaumaanden. Vooral kleine elektrische huishoudelijke apparatuur, cd’s , cd-roms en computerapparatuur vormen gewilde cadeaus. In november en december 1997 is voor 1,7 miljard gulden omgezet, waarvan bij benadering 480 miljoen als gevolg van de feestdagen.

Paul Mooijman