Schaapskuddes

Nederland telt ruim 18 duizend landbouwbedrijven die schapen houden als nevenactiviteit. Er zijn echter slechts een paar honderd echte schapenbedrijven.

Superheffing

In de jaren tachtig verdubbelde het aantal schapen. Toen de superheffing werd ingevoerd namen veel melkveehouders er schapen bij in plaats van koeien. Immers, de uitbreidingsmogelijkheden met melkkoeien werden beperkt en die met schapen niet.

Toch is dit veel melkveehouders slecht bevallen omdat het relatief weinig opleverde. Langzaam maar zeker verdwenen de schapen weer van deze bedrijven. Ook op andere landbouwbedrijven verminderde het aantal schapen. De lagere ooipremie en de mestwetgeving zijn voor een groot deel debet aan deze ontwikkeling.

Aantal schapen in de jaren 1993-1998

Aantal schapen in de jaren 1993-1998

Minder kuddes

Steeds minder schapen en schaapskuddes sieren het Nederlandse landschap. De gemiddelde schaapskudde bestond dit jaar uit 74 schapen en lammeren, evenveel als in 1997. Op 1 april 1998 telde Nederland bijna 1,4 miljoen schapen. Dit betekent dat in de laatste vijf jaar meer dan een kwart van de schapenstapel is opgedoekt.

Cor Pierik