Uitbundige toename gezinsconsumptie

De consument is dit jaar bijzonder kooplustig, zo blijkt uit de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen tot en met september. Vooral in het derde kwartaal is fors meer uitgegeven: 4,8% meer dan in dezelfde periode van 1997.

Groeicijfers in deze orde van grootte komen maar weinig voor. Een hogere stijging is voor het laatst over het tweede kwartaal van 1990 gemeten.

Vooral duurzame goederen

De krachtige groei van de gezinsconsumptie in zijn geheel wordt aangejaagd door de uitbundige toename van de uitgaven aan duurzame goederen. Geliefd zijn vooral consumentenelectronica, woninginrichtingsartikelen en vervoermiddelen. Ook kleding en schoeisel vallen in de smaak.

Een stuk minder in trek lijken daarentegen de voedings- en genotmiddelen. Over de eerste negen maanden van dit jaar is er nauwelijks groei van de bestedingen waar te nemen. De bevolking is in deze periode echter nog wel iets toegenomen. Per hoofd van de bevolking nemen de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen dan ook licht af.

Verreweg het grootste deel van de gezinsconsumptie gaat op aan diensten. Woonlasten en medische zorg maken daarvan een groot deel uit. Het sterkst toegenomen zijn echter de bestedingen aan financiële en zakelijke diensten en aan vervoers- en communicatiediensten. De stijging van de uitgaven aan deze consumptiecategorie houdt in de eerste negen maanden van het jaar gelijke tred met de ontwikkeling van de totale gezinsconsumptie.

Bestedingen door gezinnen (voor prijsveranderingen gecorrigeerde ontwikkeling van binnenlandse consumptieve bestedingen door gezinshuishoudingen) veranderingen t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar

Bestedingen door gezinnen (voor prijsveranderingen gecorrigeerde ontwikkeling van binnenlandse consumptieve bestedingen door gezinshuishoudingen) veranderingen t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar

Karin van der Ven