Grotere woningen

De bouwkosten van huurwoningen zijn veel lager dan die van koopwoningen. De verschillen bedragen landelijk gezien in de eerste helft van 1998 bijna 70 000 gulden per woning. De relatieve verschillen blijven ongeveer even groot: de bouwkosten van een huurwoning bedragen gemiddeld 60% van de bouwkosten van een koopwoning. In de periode van 1995 tot en met de eerste helft van 1998 zijn de bouwkosten van koopwoningen met 10% en van huurwoningen met 11% toegenomen.

Bouwprijs nieuwe huur- en koopwoningen

Bouwprijs nieuwe huur- en koopwoningen

De prijsverschillen worden voor het grootste deel veroorzaakt door de grootte van de woningen. De prijs per m3 van de huurwoningen is maar 5% lager dan van de koopwoningen (359 resp. 377 gulden per m3). Voor zowel koop- als huurwoningen is de m3-prijs tussen 1995 en de eerste helft van 1998 met 8% toegenomen.

Prijs per m3 nieuwe huur- en koopwoningen

Prijs per m3 nieuwe huur- en koopwoningen

De grote verschillen in inhoud en prijs tussen huur- en koopwoningen hebben invloed op de gemiddelde totaalprijzen per regio. In gemeenten waar veel huurwoningen worden gebouwd zijn de totaal-prijzen dus lager dan in gemeenten waar weinig huurwoningen worden gebouwd.

Bouwkosten iets hoger

De bouwkosten van de woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, zijn in de eerste helft van dit jaar 5,6% hoger dan in 1997. De stijging is iets groter dan tussen 1996 en 1997, maar minder groot dan tussen 1995 en 1996.

De prijzen stijgen vooral doordat grotere woningen worden gebouwd. De gemiddelde inhoud van nieuwe woningen is is toegenomen van 427 tot 446 m3, een stijging van 4,4%. De prijs per m3 is daardoor in de eerste helft van 1998 nauwelijks hoger dan in het jaar 1997 (resp. 372 en 368 gulden per m3). Ook de prijs per m2 is in de eerste helft van 1998 maar 1% hoger dan in 1997.

Aantal woningen per vergunning

Het aantal woningen dat met één bouwvergunning wordt gebouwd, varieert heel sterk. Voor 16% van de te bouwen woningen heeft de vergunning betrekking op één enkele woning.

In Friesland wordt meer dan de helft van de woningen gebouwd met één woning per bouwvergunning, in Haaglanden is dat in de eerste helft van 1998 maar voor 2% van de te bouwen woningen het geval.

Voor 40% van de woningen waarvoor in de eerste helft van 1998 een bouwvergunning is verleend, heeft die vergunning betrekking op meer dan 50 woningen. Daar is dus sprake van seriebouw.

Bert Bunschoten