Arbo-diensten

Sinds 1994 moeten de bedrijven in Nederland met een gecertificeerde bedrijfsgezondheids- of arbodienst een contract afsluiten om over arbeidsomstandigheden te adviseren en zieke werknemers te begeleiden.

Eind 1996 waren er 164 van deze arbodiensten. Zij hadden ongeveer 5,5 miljoen werknemers in zorg, op een totaal aantal werknemersbanen van zo’n 6,2 miljoen.

Bijna 30% van de arbodiensten heeft slechts één aangesloten bedrijf. Dit zijn ofwel interne arbodiensten, ofwel verzelfstandigde interne diensten. De grootste diensten – met meer dan 1000 aangesloten bedrijven – hebben bijna 93% van de aangesloten bedrijven onder contract. Zij hebben bij elkaar 67% van de werknemers in zorg. Bij de grootste arbodiensten zijn veelal kleine bedrijven aangesloten, met gemiddeld 13 werknemers.

Bij bedrijfsgezondheids- en arbodiensten aangesloten bedrijven en werknemers, 1996

Bij bedrijfsgezondheids- en arbodiensten aangesloten bedrijven en werknemers, 1996

De arbodiensten hebben per arbeidsplaats gemiddeld bijna 1250 werknemers in zorg. Bij de ene dienst zijn dat er echter tien maal zo veel als bij de andere. Deze verschillen komen onder andere voort uit de inhoud van de contracten, die de diensten met de aangesloten bedrijven sluiten. De intensiteit van de overeengekomen begeleiding bij ziekteverzuim kan namelijk sterk verschillen.

E.H. van den Berg