Zonne-energie

Zonne-energie kan worden benut met behulp van zonnecellen of zonnecollectoren. Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Zonnecollectoren zetten de zonnestraling om in warmte. Beide systemen zijn kleinschalig en toepasbaar op bijvoorbeeld het dak van een woning.

De totale opbrengst aan zonne-energie in Nederland is nog uiterst bescheiden. Het gaat om 227 terajoule: minder dan een 0,1 promille van het Nederlandse energieverbruik (3 miljoen terajoule). Het overgrote deel van de zonne-energie wordt door middel van zonnecollectoren gewonnen. De laatste tien jaar is een sterke groei van het aantal zonnecellen en zonnecollectoren te zien. In 1997 was de opbrengst verviervoudigd ten opzichte van 1988.

Zonnecellen

Veel mensen kennen zonnecellen of zonnepanelen van vakantiehuisjes of caravans en van drinkwaterpompen in weilanden. Deze systemen zijn niet gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Het vermogen van deze zonnepanelen steeg in 1997 tot bijna drieduizend kilowatt, een groei met bijna 18 procent ten opzichte van 1996.

In de toekomst zullen deze panelen meer en meer aangebracht worden op daken. De opgewekte elektriciteit wordt in de woningen of gebouwen gebruikt. Als er sprake is van een overschot, gaat de energie naar het elektriciteitsnet. Het vermogen van deze aan het net gekoppelde systemen bedroeg in 1997 ruim duizend kilowatt, een groei van 41 procent ten opzichte van 1996.

Vermogen zonnepanelen

Vermogen zonnepanelen

Zonnecollectoren

Bij zonnecollectoren valt bijvoorbeeld te denken aan de zonneboiler, die kraanwater verwarmt. In woningen bestaan ze uit een collector met een oppervlakte van 3 à 4 m2 en een voorraadvat van 80 tot 120 liter. In ziekenhuizen en bejaardentehuizen zijn grotere systemen geïnstalleerd, geschikt voor het verwarmen van tapwater of voor ruimteverwarming.

Zonnecollectorsystemen worden ook gebruikt door agrarische bedrijven om landbouwproducten te drogen. Verder verwarmt men er water in zwembaden mee.

Het totale in Nederland geïnstalleerde collectoroppervlak bedroeg in 1997 tegen de tweehonderdduizend m2, een toename met 16% ten opzichte van 1996. De grootste stijging vond plaats bij de zonneboilers: ruim 40%.

Collectoroppervlak zonnecollectoren

Collectoroppervlak zonnecollectoren