Paard populair

Het paard komt terug op het landbouwbedrijf. Jarenlang is het paard daar verantwoordelijk geweest voor de benodigde trekkracht. Toen deze functie weg viel verdween ook het paard op de meeste landbouwbedrijven.

In 1985 noteerde het CBS een absoluut laagterecord voor het aantal paarden in Nederland. Toen liepen er nog nauwelijks 40 duizend paarden. Daarna is het aantal paarden onstuimig toegenomen. Niet meer vanwege hun trekkracht, maar vanwege hun recreatieve aantrekkingskracht.

Het aantal paarden verdubbelde in 13 jaar en in 1998 liepen er weer bijna 80 duizend rond. De groei is echter de laatste jaren niet meer zo sterk. De laatste jaren lopen er 5 paarden rond per bedrijf. In 1985 waren er dat nog 3.

Landbouwbedrijven met paarden, 1998

Landbouwbedrijven met paarden, 1998

Gelderland en Brabant hebben ongeveer 40% van alle paarden en zijn daarmee al jaren de belangrijkste paardenprovincies. Het aantal paarden neemt er nog steeds toe. De groei van het aantal paarden vindt echter niet alleen in deze provincies plaats. In vrijwel alle provincies groeit namelijk de paardenstapel.

Paarden op landbouwbedrijven

Paarden op landbouwbedrijven

Naast een kleine 80 duizend paarden lopen er ook nog 35 duizend pony’s rond op landbouwbedrijven. De paarden en pony’s die niet-landbouwers houden blijven echter buiten de statistiek. Ramingen over de totale paardenstapel (incl. pony’s) in Nederland lopen uiteen van 200 duizend tot 275 duizend.