Etnische minderheden relatief gezond

Hoge bloeddruk, astma, rugklachten, gewrichtsslijtage en letsel na een ongeval komen komen zowel veel voor bij etnische minderheden als bij overige allochtonen en bij autochtone Nederlanders. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau in 1995 hield onder deze drie bevolkingscategorieën.

Ziekten en aandoeningen, 1995

Ziekten en aandoeningen, 1995

Het onderzoek geeft ook informatie over de doelgroep van het integratiebeleid, kortweg aangeduid als etnische minderheden. Hiertoe behoren alle in ons land woonachtige personen die geboren zijn in Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba, Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Portugal, Spanje, Kaapverdië en Tunesië. Ook de in Nederland wonende kinderen van deze personen behoren hiertoe. Verder richtte het onderzoek zich op de overige allochtone Nederlanders en op autochtone Nederlanders.

Driekwart van de groep etnische minderheden verklaarde geen enkele aandoening te hebben gehad in het jaar voorafgaande aan het onderzoek. Dit gold maar voor tweederde van de overige allochtonen en autochtone Nederlanders. Dat zou kunnen komen doordat de leden van etnische minderheden gemiddeld jonger zijn dan autochtone Nederlanders.

Zowel autochtonen als overige allochtonen noemen vooral rugklachten en gewrichtsslijtage. Negen procent heeft daar last van. Zeven procent lijdt aan astma of hoge bloeddruk.

Medische hulp

Etnische minderheden doen minder een beroep op medische voorzieningen dan overige allochtonen. Ook autochtone Nederlanders gaan minder naar dokter of specialist.

Van de overige allochtonen bezocht meer dan elf procent recent drie of meer dienstverleners. Vooral de arbeidsongeschikten onder hen consulteerden vaak de huisarts. Driekwart had recent een huisarts bezocht. Verder bezochten allochtonen vaker een specialist wegens maag- en darmstoornissen.

Leden van etnische minderheden worden vaker opgenomen in het ziekenhuis dan de overige twee bevolkingsgroepen. Dat komt voornamelijk, doordat zij vaker in het ziekenhuis bevallen.

Gebruik medische voorzieningen, 1995

Gebruik medische voorzieningen, 1995

Inkomen doet ertoe

Mensen met een inkomen tot drieduizend gulden netto gaan naar verhouding veel naar een medische instantie en ze doen bovendien een beroep op verschillende disciplines. Leden van etnische minderheden en overige allochtonen behoren over het algemeen tot de laagste inkomenscategorie. Veelal bedraagt hun inkomen minder dan vijftienhonderd gulden. Zij doen minder een beroep op de medische dienstverlening dan autochtonen uit dezelfde categorie.

BronBron: Allochtonen in Nederland 1998. CBS (Voorburg/Heerlen)