Tankstations

In de eerste zes maanden van dit jaar is de omzet van de tankstations voortdurend gestegen. In januari 1998 lag de omzet ruim 15% hoger dan gemiddeld over 1995 (het basisjaar voor deze berekeningen); in juni was dat bijna 30%. Per maand lijkt de omzet wat te fluctueren. Wanneer we echter rekening houden met de wisselende lengte van de maanden, blijkt de groei regelmatig te zijn.

Omzet tankstations, januari-juli 1998

Omzet tankstations, januari-juli 1998

Ook de hoeveelheden die de tankstations afzetten zijn in het eerste halfjaar van 1998 gegroeid, zij het niet zo sterk als de omzet. In januari werden vrijwel dezelfde hoeveelheden afgezet als in 1995. In juni en juli lagen de afgeleverde hoeveelheden bijna 20% boven dit niveau.

Afgezette hoeveelheden bij tankstations, januari-juli 1998

Afgezette hoeveelheden bij tankstations, januari-juli 1998