Podiumkunst in regio's

In het seizoen 1996/’97 waren er in Nederland 52 630 uitvoeringen van professionele podiumkunst, variërend van concerten tot circusvoorstellingen. Alle voorstellingen samen werden door bijna 15 miljoen mensen bezocht. Alleen de popconcerten zijn hierbij niet meegeteld.

Verschillen

Noord-Holland spant de kroon als het gaat om het totaal aantal voorstellingen en bezoeken. Amsterdam alleen al was goed voor 17 procent van het totale aanbod en gebruik. Als we kijken naar de verdeling van de soorten podiumkunst over de provincies ontstaat een meer gevarieerd beeld. In Drenthe worden relatief veel theateruitvoeringen gegeven; in Utrecht veel muziekuitvoeringen. In Zeeland is er veel aanbod van muziektheater, maar daar gaan in vergelijking met andere provincies meer bezoekers naar theatervoorstellingen. Flevoland kent weinig voorstellingen, maar daarbinnen is relatief veel aanbod op het terrein van danstheater. Voorstellingen op het terrein van muziektheater worden naar verhouding in deze provincie veel bezocht. In Gelderland gaan relatief veel mensen naar het danstheater.

Voorstellingen van podiumkunsten

Voorstellingen van podiumkunsten

In het Noorden van Nederland trekken muziekvoorstellingen de meeste bezoekers per voorstelling. In de rest van het land is dat de categorie waar circus en variété onder vallen. Alleen in Noord-Holland en Limburg staat het bezoek per muziektheatervoorstelling aan kop.

Bezoek podiumkunsten

Bezoek podiumkunsten

Speellocaties

Ook de verdeling van de voorstellingen over het type accommodatie laat per provincie grote verschillen zien: in Groningen werden bijvoorbeeld relatief veel voorstellingen in kerken gegeven. In Gelderland in sociaal-culturele centra, en in Zeeland erg veel in scholen. Zuid-Holland kent relatief veel multifunctionele zalen, waar de helft van de uitvoeringen een of andere vorm van muziek betrof.