Asiel

In de eerste helft van dit jaar zijn ruim 18 duizend verzoeken om asiel ingediend. Dat zijn er weliswaar bijna 3 duizend minder dan in de tweede helft van vorig jaar, maar in vergelijking met de eerste helft van 1997 betekent het een forse toename.

Tweederde van de verzoeken is afkomstig van een man. Deze verhouding tussen de geslachten is al enige tijd vrijwel constant.

Ingediende asielverzoeken naar geslacht

Ingediende asielverzoeken naar geslacht

Met aantallen tussen de 3 en 3,5 duizend waren personen met de Afghaanse, Irakese en - voormalig - Joegoslavische nationaliteit het sterkst vertegenwoordigd. Deze drie nationaliteiten deden samen in de eerste zes maanden van 1998 meer dan de helft van de asielverzoeken.

De asielverzoeken door personen uit Afghanistan, (voormalig) Joegoslavië en Somalië nemen het sterkst toe. Ook het aandeel van deze nationaliteiten in het totaal aantal asielverzoeken stijgt.

Ingediende asielverzoeken naar herkomst

Ingediende asielverzoeken naar herkomst