Bejaardenoorden

Bewoners van bejaardenhuizen worden steeds ouder. In 1996 verhuisden 25 000 ouderen naar een bejaardenoord, evenveel als het jaar daarvoor. In 1985 was 60 procent van de nieuwe bewoners 80 jaar of ouder. Het aandeel van de 80-plussers onder de nieuwkomers is sindsdien gestegen tot 72 procent. Voor de groep van nieuwe bewoners is dus sprake van vergrijzing.

Instroom bewoners bejaardenoorden

Instroom bewoners bejaardenoorden

Van jaar op jaar neemt het percentage bewoners dat bijna voortdurend bedlegerig of volledig hulpbehoevend is toe. Slechts 35 procent van de mannen en 28 procent van de vrouwen was in 1996 niet lichamelijk hulpbehoevend en kon zich dus - al dan niet met enige huishoudelijke verzorging - redden.

Zelfstandigheid bewoners bejaardenoorden

Zelfstandigheid bewoners bejaardenoorden

Bron: Statistiek van de bejaardenoorden, 1996